Teknolojideki Gelişmeler

Geç Orta Çağda önde gelen teknolojik gelişmeler, ateşli silahlar, optik ve denizcilik aletleri, mekanik saatler ve matbaanın icadı oldu.

GEÇ ORTA ÇAĞ TOPLARIYLA KALELERİN KUŞATMASI (15. YÜZYIL)

Topun ve ateşli silahların icadı, Avrupa tarihinin akışında önemli bir köşe taşını oluşturdu. Aslında barut oldukça eski bir Çin icadıydı;  Avrupalı ise bunu, ateşli silah üretiminde kullanan oldu. 15. Yüzyılın ortalarında toplar geliştirilecek, bu da savaşın doğasını değiştirecekti. Osmanlılar, İstanbul'u ele geçirmek için ağır toplar kullanacak, Fransızlar da Bordo’da aynı şeyi yaparak Yüz Yıl Savaşını kazanacaklardı. Ayrıca toplar, baş kaldıran aristokratların taştan kalelerine saklanmalarını zorlaştırarak ulusal monarşilerin de güç kazanmasını sağlayacaktı.

KRİSTOF KOLUMB'UN USTURLAP VE MANYETİK PUSULASI

Optik ve denizcilik aletlerindeki ilerlemeler Geç Orta Çağda yaşanan teknolojik gelişmelerin ikinci önemli grubu oldu. İlk kez 1280lerde icat edilen gözlükler, 14. Yüzyılda giderek mükemmelleştirildiler. 1300 civarında, manyetik pusulanın kullanıma girmesi de İtalya ile Kuzey Avrupa arasında doğrudan deniz ticaretini başlatmanın ötesinde, gemilerin Atlantik Okyanusuna açılmalarına olanak tanıdı ve Avrupa monarşilerinin denizaşırı genişlemesinin temelini oluşturdu.

MEKANİK SAAT KULESİ (ZYTGLOGGE), BERN

Mekanik saatler 1300'den kısa bir süre önce icat edilmişlerdi. İlk örnekleri o kadar pahalıydı ki, ancak kentlerin kamu binalarına yerleştiriliyordu. Bunların icadı, iki önemli etki yaratacak, günü kesin zaman dilimlerine ayırıp gündelik yaşamın akışını denetlemenin yanı sıra insanların her çeşit karmaşık makineye ilgisini uyaracaktı.

GÜTENBERG BASKI MAKİNESİ

1450'lerde icat edilen matbaa ise, Avrupa kültüründe köklü değişikliklerin yolunu açtı. Baskı makinesinin icadı ve parşömen yerine kağıdın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte basılan kitapların maliyeti, el yazması olanların beşte birine düşecek, bu sayede oluşacak kitap kültürü de, Avrupa yaşam biçiminin temel unsuru olacaktı. 1500'lerden itibaren insanlar, her çeşit kitabı satın alıp okuyabilir duruma gelmişlerdi. 16. Yüzyılın başta gelen dini reformcusu Martin Luther, broşürlerini matbaada bastırıp dağıtacak ve kısa zaman içinde çok sayıda takipçi kazanacaktı.

Saatler, kitaplar, ateşli silahlar, pusulalar ve okyanus ötesi gemileri üretebilme teknolojisiyle Batı Avrupa, henüz Orta Çağın sonuna varmadan, yerküreye egemen olacak imkanlara kavuşmuştu bile.

1

2

3

4

5

6

ANASAYFAEĞİTİMLER Konferanslar Öğrenme YolculuğuMODERNİZMİN ÖYKÜSÜ Uvertür Bir Modernite Masalı Prelüd Orta Çağın Gün Batımı İtalya'dan Yola Çıkıp Bir Dahiler Dönemi Vaftiz Edilen Hümanizm Rönesans Küreselleşmesi Her Şey Tanrı Adına Bilmeye Cesaret Et Aklın Işığındaki Dünya Devrim İçinde Devrim İnterlüd Yirminci Yüzyılın Dinamikleri Kurbanın Dansı Viyana Hazır Mahşer Gününe Yeni Gerçekler Farklı Temsiller Petersburg'dan Gelen İşaret Bosna'da Sıkılan Kurşun New York'ta Çöken Borsa Karşı-Devrimin Devrimcileri Berlin'de Biten Deniz Ne Yaptık Biz? İkiye Bölünen Dünya Bir Dehşet Dengesi Refahın Kanatlarında Paris'te Bahar Woodstock'ta Yaz Kadınlara Yeni Kimlik Zenciler de Sahnede Eski İlşkilerin Sonu Postmodern Durum Ne Görüyorsan O Sade Olan İç Sıkar Bir Postmodern Durum "Gerçek" mi Dediniz? FinalİMGELERLE ANTİKİTE Pamfilya'nın Tüm Boyları Attaleia Perge Aspendos Sub Sub Menu Item 7 Sub Sub Menu Item 8 Pisidya'da Bahar Sub Sub Menu Item 4 Sub Sub Menu Item 5 Sub Sub Menu Item 6 Sub Sub Menu Item 7 Sub Sub Menu Item 8 Likya Yollarında Sub Sub Menu Item 4 Sub Sub Menu Item 5 Sub Sub Menu Item 6 Sub Sub Menu Item 7 Sub Sub Menu Item 8BLOG Panoptikon Babam ve Ben Boşuna MonologlarPORTFOLYOLAR Doğa & Manzara Kentler & Sokaklar Ören Yerleri Kiliseler & Camiler Müzeler & Sanat Mimari Fotoğraflar Detaylara Dair MakroİLETİŞİM