Sınıf Savaşları

Geç Orta Çağın iktisadi depresyon yılları, kırsal alanlarda köylülerin ayaklanmalarına da neden oldu. Her bir köylü isyanın gerekçesi farklı olmakla birlikte, hepsinin ortak nedeni çağın ekonomik koşullarıydı.

Ekonomik zorlukların ortaya çıkardığı büyük ölçekli kırsal ayaklanmaların başta gelenlerinden biri, kuzey Fransa'da yaşanan Jacquerie Hareketi oldu. İsyanın adı, Jacques Bonhomme'dan geliyordu, Fransız aristokratlarının köylülerine taktıkları lakaptan.

1348de veba salgını terörünü Fransa'ya getirmişti. Aynı yıllarda Fransa, İngiltere ile de savaştaydı. Poitiers’deki İngiliz yenilgisinin yarattığı şoktan da yararlanan Fransız köylüleri, herhangi bir siyasi program geliştirmeden,1358 yılında ayaklandılar ve aristokratların malikanelerine saldırıp, toprak sahiplerini öldürdüler. II. Charles yönetimindeki Kraliyetçi güçler, yaklaşık 7000 köylüyü öldürerek,  kısa süre içinde Jacquerie ayaklanmasını bastırdı.

MEAUX’DA JACQUES KATLİAMI (1358)

İSYANCI KÖYLÜLERİN İNFAZI

1381de bu kez de İngiltere'de köylüler ayaklandı. İngiliz Köylü Ayaklanması, İngiliz tarihinin en ciddi alt sınıf isyanıdır. Jacquerie isyanının aksine, 1381de vebanın etkisi köylü lehine sonuçlar doğuruyordu. Veba nedeniyle ortaya çıkan iş-gücü yetersizliği, serflerin özgürleşmesine, ücretlerin yükselmesine, özgür köylülerin de ödedikleri kiraların düşmesine neden oluyordu.

Bu şartlar altında toprak sahiplerinin gelir düzeylerini koruyabilmek için kelle vergisi salmaktan başka çareleri kalmamıştı. Salınan ilk iki kelle vergisi herhangi bir direnişle karşılaşmaksızın ödendi. Ama 1381de salınan üçüncü vergide köylüler ayaklandılar. Önce toprak sahiplerinin malikanelerini yakıp eşlerine tecavüz ettiler, sonra da Londra'ya yürüyüp, Lordlar Kamarası başkanını idam ettiler.

On beş yaşındaki Kral II. Richard, durumun vahametini anlamış ve köylülere serfliği kaldırma sözü vermişti. Müzakereler sırasında köylülerin lideri Wat Tyler öldürüldü, liderlerini kaybeden köylüler de dağıldılar. Tabi kral da, verdiği sözlerin hiçbirisini tutmadı.

İNGİLİZ KÖYLÜ İSYANI

WAT TYLER'IN ÖLÜMÜ

Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde başka kırsal isyanlar da yaşandı. Ancak, 1378 yılında Floransa’daki Ciompi Ayaklanması, kentsel isyanın başlıca örneğidir ve Orta Çağda gerçek bir proleter ayaklanmaya en yakın isyandır.

Ciompiler, Floransa’nın yün tarayıcılarıydı ve ağır depresyonda olan bir endüstride çalışıyorlardı. Çoğu işlerini kaybetmişti, kalanlar da yünlü sanayinin patronları tarafından çok düşük ücretlerle çalıştırılıyorlardı.

Aynı tarihte Floransa Papalık Devletleriyle savaş halindeydi. Kentin bazı ileri gelenleri mevcut hükumeti devirmeye karar verdiklerinde, alt sınıfların desteğini arayacaklar ve Ciompilerle iş birliğine gideceklerdi. Bu da Ciompilere kendi radikal devrimlerini gerçekleştirmenin yolunu açtı.

Ciompiler iktidarı altı hafta ellerinde tutabildiler, onları deviren oligarşik hükumet de, yaptıkları tüm reformları iptal etti.

14. Yüzyılın kırsal ve kentsel ayaklanmaları, Geç Orta Çağın ekonomik krizinin doğrudan sonuçuydular ve tümü başarısızlıkla bitti. 15. yüzyılın dini ayaklanmalarında ise, durum böyle olmayacaktı.

RENE D'ANJOUS'NUN TURNUVA KİTABINDAN (1480)

Geç Orta Çağ aristokrasisi, alt sınıf ayaklanmalarının üstesinden gelmeyi becermişti, ama toprak sahipliğinin ayrıcalıklı toplumsal statüsünün korunması giderek zorlaşıyordu. Tahıl fiyatları ve arazi kiralarının düşüp, ücretlerin de yükseldiği zamanlarda, aristokrasi açıkça sıkıntıya düşmüş demekti. Üstelik tüccarların ve finansçıların hızla yükselişiyle de, tehdit altında hissediyordu kendisini. Tüccar kesiminin bu meydan okuması da, aristokrasi tarafından yapay bariyerlerle göğüslenmeye çalışıldı: lükse yapılan vurgu ve ayrıcalıklı bir şövalye tabakasının oluşturulması.

Toplumdan zarif ayrıcalıklarla farklılaşma gayretindeki bir ve aynı aristokrasi, çağın sıkıntılarının yol açtığı psişik stres yüzünden, sıklıkla karşıt duygusal uca da kayacak ve kendisini hüzne terk edecekti. Dönem boyunca kadınlar ve erkekler bol bol gözyaşı döktüler, Kilise de ağlamayı teşvik etti.

ROGIER VAN DER WEYDEN: HÜKÜM GÜNÜ (DETAY) (1399)

Ölüm saplantısı Geç Orta Çağın heykel, fresk ve kitap illüstrasyonlarında hep ön planda oldu. Bunlar, zarif ve sağlıklı kadın ve erkeklerin, elinde tırpan Ölüm tarafından götürülüşünü, ya da cehennemde insanları kavuran sadist şeytanları sergileyip durdular. Geç Orta Çağ kültürü manik depresifin sınırlarında gezinip durdu; ölümle ilgili takıntısı da, bağnaz ve yaygın bir dindarlığın dışa vurumu oldu. Orta Çağın dini coşkusu, 1300'den sonra daha da yoğunlaşıp yeni ifade biçimleri kazandı.

1

2

3

4

5

6

ANASAYFAEĞİTİMLER Konferanslar Öğrenme YolculuğuMODERNİZMİN ÖYKÜSÜ Uvertür Bir Modernite Masalı Prelüd Orta Çağın Gün Batımı İtalya'dan Yola Çıkıp Bir Dahiler Dönemi Vaftiz Edilen Hümanizm Rönesans Küreselleşmesi Her Şey Tanrı Adına Bilmeye Cesaret Et Aklın Işığındaki Dünya Devrim İçinde Devrim İnterlüd Yirminci Yüzyılın Dinamikleri Kurbanın Dansı Viyana Hazır Mahşer Gününe Yeni Gerçekler Farklı Temsiller Petersburg'dan Gelen İşaret Bosna'da Sıkılan Kurşun New York'ta Çöken Borsa Karşı-Devrimin Devrimcileri Berlin'de Biten Deniz Ne Yaptık Biz? İkiye Bölünen Dünya Bir Dehşet Dengesi Refahın Kanatlarında Paris'te Bahar Woodstock'ta Yaz Kadınlara Yeni Kimlik Zenciler de Sahnede Eski İlşkilerin Sonu Postmodern Durum Ne Görüyorsan O Sade Olan İç Sıkar Bir Postmodern Durum "Gerçek" mi Dediniz? FinalİMGELERLE ANTİKİTE Pamfilya'nın Tüm Boyları Attaleia Perge Aspendos Sub Sub Menu Item 7 Sub Sub Menu Item 8 Pisidya'da Bahar Sub Sub Menu Item 4 Sub Sub Menu Item 5 Sub Sub Menu Item 6 Sub Sub Menu Item 7 Sub Sub Menu Item 8 Likya Yollarında Sub Sub Menu Item 4 Sub Sub Menu Item 5 Sub Sub Menu Item 6 Sub Sub Menu Item 7 Sub Sub Menu Item 8BLOG Panoptikon Babam ve Ben Boşuna MonologlarPORTFOLYOLAR Doğa & Manzara Kentler & Sokaklar Ören Yerleri Kiliseler & Camiler Müzeler & Sanat Mimari Fotoğraflar Detaylara Dair MakroİLETİŞİM