ÖĞRENME YOLCULUĞU

Bu seminerin hedefi, 21. yüzyıl insanının yaşam koşullarını ve çalışma ortamını çerçeveleyen, onun zihnini ve zihniyetini oluşturan eğilimleri anlamak, modern toplumun dinamiklerini kavramak, iktisadi, siyasal, düşünsel, bilimsel ve sanatsal yönleriyle insan serüveninin bütünlüğünü görmek ve insanı 'modern' kılan tüm yapı taşlarını belirlemek.

EĞİTİMİN HEDEFİ

 • Toplumsal dönüşümün bütünselliğini anlayan, bunun bugünkü sonuçlarını değerlendirebilen bir kavrayışı uyarmak;
 • Mevcut küreselleşme sürecinin olası farklı perspektiflerini değerlendirmek;
 • Yeni uluslararası iş-bölümünün hızla değiştirdiği rekabet ortamının gerektirdiği çalışan ve yönetici becerilerini tartışmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Yolculuk her biri yarım günlük dört bölümden oluşmaktadır:

 1. Yeniden Tanımlanan Dünya: Amaç, küreselleşmenin mevcut durumunu siyasal, kültürel, teknolojik ve ekonomik boyutlarıyla tanımlamak; buraya nasıl gelindiğini sorgulamak ve iki günlük bir yol haritası çıkarmak.
 2. Modernitenin Yapı Taşları: Bu etapta Orta Çağ toplumunun derinliklerinden yola çıkarak modern topluma ulaşılıyor. Modern toplumu oluşturan yapı taşları estetik değerlerinden, bilgi kuramına, hümanist etiğinden, aydınlanmacı değerler sistemine, iktisadi altyapısından demokrasi anlayışına dek bir araya getiriliyor.
 3. Kurbanın Dansı: 20. yüzyılın bilim ve teknolojide yarattığı gelişmelerle savaşların yol açtığı felaketlerin 'modern' üzerindeki etkilerini anlamaya ve sorgulamaya yönelik.
 4. Post-modern Durum: Son etap ise, 20. yüzyıl sonunda 'modern'in yapı taşlarındaki dönüşümleri gene aynı kapsamda, yani estetik anlayışından, aydınlanmacı değerler sistemine, bilgi kuramından demokrasi anlayışına uzanan geniş bir alanda ele alıyor ve bunların zihin ve zihniyetimizde yarattığı değişiklikleri tartışıyor.

Birinci Gün

 • Yeniden Tanımlanan Dünya (9:30 – 10:45): Küreselleşmenin Siyasal, Kültürel ve Teknolojik Görünümleri
 • Yolculuk Haritası (11:00 – 12:30): Tanrı Merkezli Toplumdan İnsan Merkezli Topluma
 • Dünya Ekonomisinin Oluşumu (13:30 – 14:30)
 • Bilimsel Devrim ve Bilimde Yöntem Sorunu (14:45 – 16:15): Newton Mekaniği ve Modern Toplum
 • Aklın Işığındaki Dünya (16:30 – 17:30): Aydınlanma Düşüncesi ve Modern Toplumun Kültürel Ortamı

İkinci Gün

 • Her Şey Akar (9:30 – 10:45): Karşıtlarla Düşünmek
 • Kurbanın Dansı (11:00 – 12:30): Bilim ve Sanatlar, Quantum Mekaniği ve Görelilik Kuramı
 • Postmodern Durum (13:30 – 16:15): Bilgi Nedir? Ne Bilgidir? Bilgi Kuramından Demokrasi Anlayışına
 • Eğitilen İnsan / Öğrenen İnsan (16:30 – 17:30): Sonsuz Değişim Sürecini Yönetmek

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcının:

 • Baktığını görmek, işittiğini duymak, yönettiğini anlamak ve anladığını sorgulamak yeteneklerini geliştirmesini;
 • Zihinsel ve toplumsal dönüşümün bütünselliğini kavramasını ve bunun gündelik yaşamdaki sonuçlarını değerlendirmesini;
 • Eğitilen değil, öğrenen insan olarak yaşama anlam kazandırmasını;
 • Hayal gücünü, ezber, tekrar, gelenek ve alışkanlıkların önüne alıp zenginleştirmesini;
 • Yönetme kabiliyetini yanal güçlerin desteğini alarak geliştirmesini;
 • Hoşgörüyü ve demokratik davranışı kişiliğinin yapı taşlarına dönüştürmesini;
 • Kuşaklar, cinsel kimlikler ve etnik gruplar arasındaki ilişkilere özgürlükçü bir açıdan yaklaşabilmesini desteklemektir.

KATILIMCI PROFİLİ

Bu eğitim, kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki belli pozisyonlara yönelik olmayıp, kültürel doyum ve vizyon genişliğine ulaşmak isteyen çalışanları hedefler. Bu bağlamda, yöneticilere, yaratıcı düşünmeye ihtiyaç gösteren mesleklerde çalışanlara ve çok seyahat edip farklı kültürlerden insanlarla iletişim halinde olan kurum mensuplarına öncelik verilmesi önerilir. Verimli bir bilgi paylaşımı için ideal grup sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

REFERANSLAR

 • Öğrenme Yolculuğu Türk Telekom'un orta ve üst düzey yönetici personeline İstanbul’da dört kez tekrarlandı ve kuruluşun Ankara, Adana ve İzmir Bölge Müdürlüklerine götürüldü.
 • Konferans aynı kapsama alanı ve içeriğiyle Vestel’in orta düzey yönetici yetiştirmeye yönelik İnsan Gücü ve üst düzey yönetici hazırlamaya dönük Yönetim Gücü programlarında yer aldı ve eğitime katılan şirket yöneticilerinin isteği çerçevesinde tüm müdür ve müdür üstü kadrolara dört kez tekrarlandı.
 • Zorlu Holding yolculuğu, hem teknik hem de lojistik kadroları için, sekiz kez yineledi.
 • Anadolu Bankası ile Garanti Bankası sayesinde bankacılık sektöründe de ilgi gören Öğrenme Yolculuğu katılımcıların bölge ve şube müdürleri olduğu oturumlarla defalarca tekrarlandı ve kurumların yıllık eğitim planlamaları çerçevesinde tekrarlanmaya devam ediyor.

 

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

HIZLI ERİŞİM

ÜYE KAYDI

SÜLEYMAN GEDİK

İSTANBUL - TÜRKİYE

İLETİŞİM ADRESİ

info@suleymangedik.com

ÜYE KAYDI

LANGUAGE

English

Deutsch

español

italien

français

日本人

OMNIA MUTANTUR