KONFERANSLAR

Tüm konferansların ana teması, DÖNÜŞÜM SORUNU. Her bir konferans, farklı bir perspektiften dönüşümün farklı görünümlerini ele almakta, bunun yaşamımızda ve çalışma hayatımızda kendisini nasıl dışa vurduğunu, bizleri ne tür tehdit ve fırsatlarla karşı karşıya bıraktığını, zihin ve zihniyetimizi ne yönde etkilediğini ve gelecek kuşakları nasıl biçimlendireceğini tartışmaktadır.

GARANTİ BANKASI MÜDÜRLERİYLE

TUBİTAK'IN BOSNALI KONUKLARIYLA

KONU BAŞLIKLARI

HEGEL'İ DİNLEMEK - BEETHOVEN'I OKUMAK

Birbirleriyle yer değiştirebilen bir duygular dünyası arayışı, Kandinsky’nin deyimiyle ‘synaestesia’. Kandinsky müzik ile rengi eşitleyip, resimlerin ‘duyulması’, müziğin de ‘görülmesi’ gerektiğini savunuyordu. Onun bu arayışı benzeri, konferans boyunca diyalektik düşünce, çok-sesli Batı müziğinde senfoninin sonata formu içinde duyurulmaya çalışılmaktadır. Konferansın ilk yarısında, gerçeği karşıt unsurlardan oluşan bir bütün olarak algılamanın, yani gerçeğe ‘ve / ve de’ biçiminde yaklaşmanın, ‘ya / ya da’ düşünce tarzı karşısındaki üstünlüğü tartışılmaktadır. İkinci yarıda ise, karşıt unsurlardan oluşan insan modeli, Beethoven’ın 9. senfonisinin 4. bölümünde ‘dinlenmektedir’.

KÜRESELLEŞMENİN GÖRÜNÜMLERİ

Yeniden Tanımlanan Dünya

Küreselleşmenin Siyasal ve Kültürel Boyutları

Küreselleşmenin Teknolojik ve İktisadi Boyutları

Yeni Küresel İş-bölümünde Türkiye

DEĞİŞİM YÖNETİMİ - SONSUZ DEĞİŞİM SÜRECİNİ ANLAMAK

Newton'cu Bakışın Sınırları

Einstein'ın Cüretkar Kurgusu ve Quantum Fiziğinin Öğrettikleri

Doğa Bilimlerinden Yaygın Kültüre

Zihin Ve Zihniyetimizde Dönüşüm

Sonsuz Değişim Sürecini Yönetmek

KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL YÖNETİCİ

Tarih Yoksunu Kuramlar: Fukuyama - Barber - Huntington

İletişim Teknolojileri ve Engelleri Kalkan Dünya

Yeni Uluslararası İş-bölümünün Gerektirdiği Yönetici Tipi

Çok-Kültürlü Ortamın Çalışanları

REFERANSLAR

Hizmet İçi Elektonik Ortamda Ders Açılan Kuruluşlar: Turkcell, Alcatel, THY, Türkiye Şişe Cam, Coca Cola, Bilim İlaç.

Yüz Yüze Eğitim Verilen Kuruluşlar: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bilim İlaç, Turkcell, Elginkan Holding, Vestel, Zorlu Holding, Hava Harp Akademisi, Li&Fung, TUSAŞ, Garanti Bankası, Garanti Emeklilik.

Yabancı Guruplara Yönelik Konferans Düzenlenen Kuruluşlar: TÜSSİDE ve TÜBİTAK.

Öğrenme Yolculuğu dahil tüm eğitim ve konferanslar bunları alan kurum ve kuruluşların belirlediği mekanlarda verilmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi için info@suleymangedik.com adresine başvurulabilir.

 

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

HIZLI ERİŞİM

ÜYE KAYDI

SÜLEYMAN GEDİK

İSTANBUL - TÜRKİYE

İLETİŞİM ADRESİ

info@suleymangedik.com

ÜYE KAYDI

LANGUAGE

English

Deutsch

español

italien

français

日本人

OMNIA MUTANTUR