EĞİTİMLER

Kamu ve özel sektör kuruluşlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunduğum yıllarda kazandığım genişçe bir perspektiften hareketle oluşturduğum konferans konularıyla, özel sektörün büyük ve kurumsal şirketleriyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerinde görev aldım. Konferanslarımın temel hedefi, kurum içi yöneticilik eğitimlerinde eksik kaldığını düşündüğüm daha geniş bir vizyonu katılımcılara sunabilmek oldu. Çalışma hayatına ilişkin gözlem ve izlenimlerim, yeni kuşak yönetici ve yönetici adaylarının 21. yüzyıl başında içinde çalıştıkları ortamı değerlendirmede bütünsel bir perspektife giderek daha fazla ihtiyaç duyacakları yönündeki inancımı her geçen gün daha da pekiştiriyor.

 

Öğrenme Yolcuğu başlıklı seminerimin hedefi ise, 21. yüzyıl insanının yaşam koşullarını ve çalışma ortamını çerçeveleyen, onun zihnini ve zihniyetini oluşturan eğilimleri anlamak ve geleceğe dönük bir yol haritası çıkarmak. Bunun için de, modern toplumun dinamiklerini kavramak, iktisadi, siyasal, düşünsel, bilimsel ve sanatsal yönleriyle insan serüveninin bütünlüğünü görmek ve insanı 'modern' kılan tüm yapı taşlarını belirlemek gerekiyor.

 

 

*

Remember too keep the QUICK ACCESS, LANGUAGE and LOCATION BAR closed, before you preview/publish.

You can click on the bars to edit the content inside the expandable menus, and when you are done you can click again on the bars to close them.

 

*

Close the menu bars before preview/publish. That way you can make sure that they will not block the content on other pages.

To close, select the menu and uncheck the option that says: "Show lightbox parts while editing" .

To edit the menu bars again, you can check the same option and the submenus will show up.

HIZLI ERİŞİM

ÜYE KAYDI

SÜLEYMAN GEDİK

İSTANBUL - TÜRKİYE

İLETİŞİM ADRESİ

info@suleymangedik.com

ÜYE KAYDI

LANGUAGE

English

Deutsch

español

italien

français

日本人

OMNIA MUTANTUR